ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន JiangXi KONA Industrial Co. , Ltd.

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ៖ ២០៥# ផ្លូវក្វាងចាងខាងត្បូងស្រុកស៊ីហ៊ូណានឆាងជាំងស៊ី។ ប្រទេសចិន។

រោងចក្រ៖ តំបន់ឧស្សាហកម្មចេងស៊ីទីក្រុងហ្គាអានទីក្រុងជាំងស៊ី។

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦-៧៩១-៨៦៦៦០៩៩៨, ៨៦៦៦០៩៩៦, ១៣៨០៣៥១៩០៦៥

ភូលី

នីកគីតាវ

អ៊ីមែល៖ sales03@konacn.com

អាលីសហ្វូ

អាមីយ៉ាង

ហេឡែនសៀ

អ៊ីមែល៖ sales07@konacn.com

បេតធីអេស

អ៊ីមែល៖ sales08@konacn.com

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង